Ազդող նյութը՝ ալֆա-ցիպերմետրին 100գ/լ: 

Նշանակությունը՝ կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է խաղողի վազի, պտղատուների, շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի, բանջարաբոստանային, հացահատիկային մշակաբույսերի և անտառային ծառատեսակների վրա՝ կոմպլեքս վնասատուների դեմ (վնասակար կրիայիկ, տզրուկաթրթուր, լվիճներ, տերևոլորներ, առվույտի երկարակնճիթ և այլ վնասատուներ): 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է ինսեկտիցիդների և ֆունգիցիդների մեծ մասի հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորմա,

լ/հա

Մշակման ժամկետը և եղանակը

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավ. քանակը)

Ցորեն

Լվիճներ, ցիկադներ,

թրիպսներ, տզրուկաթրթուր

0,1-0,15

 

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, 200-400լ/հա

20(2)

Գարի

Տզրուկաթրթուր

0,1-0,15

20(2)

Կանաչ ոլոռ

Ոլոռի ընդակեր, լվիճներ

0,1

 

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, 300-500լ/հա

20(1)

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

0,07-0,1

21(2)

Առվույտ (սերմնադաշտեր)

Երկարակնճիթ, լվիճներ,

մլուկներ

0,2

-(1)

Շաքարի ճակնդեղ

Երկարակնճիթ, ականող

ճանճ

0,2-0,3

Ծիլերը երևալու ժամանակ

45(1)

Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն

Մորեխներ

0,3

Թրթուրների զարգացման շրջանում

-(1)

Ալֆան

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է