Ազդող նյութը՝ պիրիմիֆոս-մեթիլ 500գ/լ:

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է բաց և փակ գրունտի մշակաբույսերի վրա՝ կրծող և ծակող-ծծող վնասատուների, այդ թվում տզերի դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկների մեծ մասի հետ, բացառությամբ հիմնային ռեակցիա ունեցողների: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն

Լվիճներ, թրիպսներ

1,0

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  200-400լ/հա

25(1)

 

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

1,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

20(2)

Ծխախոտ

Լվիճներ

Լոլիկ, վարունգ,

տաքդեղ (փակ

գրունտի)

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, տզեր, լվիճներ, թրիպսներ

4,0

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  600-1000լ/հա

3(2)

 

Լոլիկ, վարունգ,

տաքդեղ

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ, լվիճներ, թրիպսներ

1,2

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

20(2)

Կաղամբ

Բվիկներ, ցեցեր,

կաղամբի ճերմակաթիթեռ

0,5

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր, խաղողի որդան

2,0

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

20(2)

 

Դեղձենի

Վահանակրեր, կեղծ

վահանակրեր

Բալենի

Բալենու ճանճ

15(2)

 

Ատլետիկ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է