Ազդող նյութը՝ քլորպիրիֆոս 480գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է պտղատուների, խաղողի վազի, կարտոֆիլի, շաքարի ճակնդեղի և այլ մշակաբույսերի վրա՝ պտղակերների, ողկուզակերի, լվիճների, ցեցի, վահանակրերի, մորեխների և այլ վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է այլ պեստիցիդների հետ՝ բացառությամբ բարձր հիմնային ռեակցիա ունեցողների: 
Փաթեթավորումը` 1 լ, 250 մլ, 200 մլ, 100 մլ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Շաքարի ճակնդեղ

Երկարակնճիթ բզեզ,

2,0-2,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

30(2)

 

բվիկներ 

1,5

տերևի լվիճներ

0,8

մարգագետնային թիթեռ

1,5-2,0

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր, տերևոլորներ, ցեց,

վահանակրեր, տզեր

2,0

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

40(1)

Դեղձենի

Կեղծ վահանակիր

2,0

60(2)

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

1,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

30(2)

 

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր

1,2-1,8

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, 1-ին սերնդի դեմ, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

60(1)

Առվույտ

Առվույտի երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)

1,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

25(1)

Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն

Մորեխներ ոչ հոտային տեսակների

0,5

Սրսկում թրթուրների զարգացման փուլում՝ 400-600լ/հա: Մշակված տարածքներից սնկերի և բույսերի հավաք չի թույլատրվում:

30(1)

 

Բանզայ 4

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է