Ազդող նյութը՝ դիմետոատ 400գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է մի շարք վնասակար միջատների և տզերի դեմ՝ հացազգի, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, շաքարի ճակնդեղի, կարտոֆիլի, խաղողի վազի, պտղատու և հատապտղատու մշակաբույսերի վրա: 
Համատեղելիությունը՝ չի համատեղվում հիմնային և ծծումբ պարունակող պատրաստուկների հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ, 200 մլ, 100 մլ, 50 մլ 

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման, լ/հա

Մշակման ժամկետը, առանձնահատկությունները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն, գարի

Տզրուկաթրթուր, թրիպսներ, լվիճներ, հացաբույսերի

ճանճեր

0,8-1,2

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 200-400լ/հա

30(2)

Կարտոֆիլ (սերմնա-դաշտ)

Լվիճներ, կարտոֆիլի ցեց

1,4-2,4

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 300-500լ/հա

20(2)

Առվույտ

Մլուկներ, լվիճներ, առվույտի հաստոտիկ, տիզ

0,5-0,9

30(2)

Խնձորենի, տանձենի, սալորենի

Վահանակրեր, կեղծ

վահանակրեր, տզեր,

լվիճներ, տերևոլորներ,

պտղակերներ,  սղոցողներ

1,1-1,9

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 800-1200լ/հա

40(2)

Շաքարի ճակնդեղ

Լվիճներ, տզեր, ցեց

0,5-1

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 300-500լ/հա

30(2)

Կաղամբ

Կաղամբի ճանճ, լվիճներ

0,6-1

30(1)

Խաղողի վազ

Տզեր, որդան, տերևոլորներ

1,1-2,8

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 800-1200լ/հա

20(2)

Ծխախոտ

Լվիճներ, թրիպսներ

0,8-0,9

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 300-500լ/հա

30(2)

Բանջարային մշակաբույսեր

Տզեր, լվիճներ, թրիպսներ

0,5-0,9

20(2)

Մորի

Տզեր, լվիճներ

0,6-1,1

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 600-800լ/հա

30(2)

Հաղարջ

Տերևոլորներ, լվիճներ

1,1-1,5

 

 

 

Բի Զոն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է