Ազդող նյութը՝ տրիֆլօքսիստրոբին 500գ/կգ:

Նշանակությունը՝ ստրոբիլուրինների խմբի բարձրարդյունավետ սնկասպան է:  
Կիրառվում է հնդավոր և պտղատեսակների վրա՝ քոսի, մոնիլիոզի, ալրացողի, ալտերնարիոզի, պահպանման ժամանակ զարգացող հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է պեստիցիդների մեծամասնության հետ, բացառությամբ ուժեղ հիմնային և ուժեղ թթվային ռեակցիա ունեցող պատրաստուկների հետ:  
Փաթեթավորումը` 100 գ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (կգ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Խնձորենի, տանձենի

 

Քոս, ալտերնարիոզ,

մոնիլիոզ, ալրացող, սև

բծավորություն

0,14

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 800-1200լ/հա

14(2)

 

 

Բրագո

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է