Ազդող նյութը՝ դելտամետրին 25գ/լ: 

Նշանակությունը՝ սինթետիկ պիրետրոիդների խմբի կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է հացազգի մշակաբույսերի, կարտոֆիլի, կաղամբի, պտղատուների, խաղողի վազի, փշատերևների, բանջարաբոստանային և այլ մշակաբույսերի վրա՝ կրծող բվիկների, լվիճների, 
կաղամբի սպիտակաթիթեռի, կոլորադյան բզեզի, խաղողի ողկուզակերի, պտղակեր և տերևոլոր միջատների և այլ վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ուժեղ հիմնային ռեակցիա ունեցող պատրաստուկների: 
Փաթեթավորումը` 1 լ, 100 գ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն, գարի

Տզրուկաթրթուր, լվիճներ, թրիպսներ, հացահատիկային բզեզ, հացաբույսերի ճանճեր

 

0,25-0,3

 

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  200-400լ/հա

20(2)

 

Ոլոռ

 

Ոլոռի լվիճ

Ոլոռի ընդակեր

0,2

Սրսկում ծաղկման սկզբում

30(2)

 

Եգիպտացորեն

Բվիկներ, լվիճներ

0,5-0,7

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

20(2)

 

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

Կարտոֆիլի ցեց

0,2

Բանջար-բոստանային մշակաբույսեր

Բվիկներ, ցեցեր, լվիճներ, լվիկներ, կաղամբի ճերմակաթիթեռ

 

0,25-0,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-600լ/հա

25(2)

 

 

Խնձորենի, տանձենի, դեղձենի

Պտղակեր, տերևոլորներ, լվիճներ, տերևալվիկներ, 

 

0,5-1,0

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

30(2)

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր, տերևոլորներ

0,6

30(1)

Առվույտ

Առվույտի երկարակնճիթ (ֆիտոնոմուս)

 

0,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

30(2)

Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն

Մորեխներ ոչ հոտային տեսակների

 

0,4-0,5

Սրսկում թրթուրների զարգացման փուլում՝ 400-600լ/հա: Մշակված տարածքներից սնկերի և բույսերի հավաք չի թույլատրվում:

20(1)

 

Դելտաջի

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է