Ազդող նյութը՝ դինիկոնազոլ Մ 20 գ/կգ:

Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության սնկասպան ախտահանիչ է: 
Կիրառվում է հացահատիկային մշակաբույսերի վրա այնպիսի հիվանդությունների դեմ, ինչպիսիք են քարամրիկը և փոշեմրիկը, արմատային փտախտները և այլն: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 կգ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման կգ/տ

 

Մշակման ժամկետները և եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. առավ. քանակը)

Ցորեն աշնանացան, գարնանացան

 

Փոշեմրիկ, քարամրիկ, ֆուզարիոզային և հելմինտոսպորիոզային արմատային փտումներ, սերմերի բորբոսնում

1,5-2

Սերմերի ախտահանում անմիջապես ցանքից առաջ կամ նախօրոք (մինչև 1 տարի) բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 10լ/տ

-(1)

Գարի աշնանացան, գարնանացան

 

Դինիզոլ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է