Ազդող նյութերը՝ կալցիումի օքսիդ (CaO) - 12.3%, մագնեզիումի օքսիդ (MgO) – 0,5%:
Նշանակությունը՝ կրճատում է հողերի աղակալումը՝ կարգավորելով հողային կոմպլեքսում Na իոնների տեղաշարժը:
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է պարարտանյութերի պեստիցիդների մեծ մասի հետ:
Փաթեթավորումը` 5 լ

Մշակվող օբյեկտը

Ծախսի նորման

Կիրառման ժամկետը

Նատրում-աղակալած հողեր

60-100լ/հա

 

Ողջ վեգետացիայի ընթացքում

Կարծրացած հողեր

40-60լ/հա

Ծլունակության խնդիրներ առաջացնող հողեր

50-80լ/հա

Ոռոգման ջուր՝ 1,5գ/լ աղակալմամբ

40մմ/1մ3 ջրին

-

Ոռոգման ջուր՝ 2,5գ/լ և ավել աղակալմամբ

60մմ/1մ3 ջրին

-

Դիսպերսալ

  • Արտադրող: Արվենսիս
  • Առկայությունը: Առկա է