Ազդող նյութը՝ լյամդա-ցիհալոտրին + տիամետօքսամ, 106 +141 գ/լ: 

Նշանակությունը՝ սինթետիկ պիրետրոիդների և նեոնիկոտինոիդների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է ցորենի, գարու, շաքարի ճակնդեղի, կաղամբի, ոլոռի և այլ մշակաբույսերի վրա՝ կրծող և ծակող-ծծող վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է այլ պեստիցիդների հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման լ/հա,

կգ/հա

Մշակման ժամկետները և եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. առավ. քանակը)

Ցորեն

 

 

 

 

 

 

 

Վնասակար կրիայիկ, հացաբզեզներ, ցողունային ճանճ, հացահատիկի լվիճներ, ցորենի թրիպս

0,1–0,2

 

 

 

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Բանվ. հեղուկի ծախսը՝ 200-300 լ/հա

 

40(1)

Հացահատիկի գնայուկ բզեզ

0,4-0,5

Ծիլերի սրսկում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 100-200 լ/հա

Գարի

Տզրուկաթրթուր, ցողունային ճանճեր, հացահատիկի լվիճ

 

0,1–0,2

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում:

Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 200-300 լ/հա

40(1)

Վարսակ

Տզրուկաթրթուր

0,1

Կաղամբ

Կաղամբի ցեց, կաղամբի բվիկ, ճերմակաթիթեռ

 

0,2–0,3

 

 

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: Բանվորական հեղուկի ծախսը՝ 200-400 լ/հա

30(2)

Կաղամբի լվիճ

0,2–0,3

 

Ոլոռ

Ոլոռի պտղակեր,

 

14(2)

Ոլոռի լվիճ

0,2

 

Էֆորտ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է