Ազդող նյութը՝  Բենալաքսիլ Մ 37,5գ/կգ + Ֆոլպետ 480գ/կգ: 

Նշանակությունը՝ կոնտակտ և ներբուսային ազդեցության սնկասպան է: 
Կիրառվում է խաղողի միլդիուի և անտրակնոզի, կարտոֆիլի ֆիտոֆտորոզի, բանջարանոցային մշակաբույսերի կեղծ ալրացողի և այլ հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է չեզոք ռեակցիա ունեցող ֆունգիցիդների և ինսեկտիցիդների մեծ մասի հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը որոշակի պատրաստուկի հետ: 

Փաթեթավորումը` 1կգ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման     կգ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

 

Խաղողի վազ

Միլդիու կամ կեղծ ալրացող

Plasmopara viticola բորբոս - Phomopsis viticola (Escoriose)

0.75

 

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում:

42(3)

Կարտոֆիլ

Ֆիտոֆտորոզ

2.5

17(3)

 

Ֆանտիկ Ֆ

  • Արտադրող: Իզագրո
  • Առկայությունը: Առկա է