Ազդող նյութը՝ ֆիտոբակտերիոմիցին, 32գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության կենսաբանական 
պատրաստուկ է՝ օժտված սնկասպան և բակտերիասպան ազդեցությամբ: 
Կիրառվում է բաց դաշտում և փակ գրունտում՝ բակտերիալ և սնկային 
հիվանդությունների դեմ (արմատային փտումներ «սև ոտիկ», անոթային բակտերիոզ, 
բակտերիալ քաղցկեղ, գագաթնային փտում, ալտերնարիոզ, բակտերիալ այրվածք, մոնիլիոզ, քոս):  
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ուժեղ հիմնային ռեակցիա ունեցող պատրաստուկների: 
Փաթեթավորումը` 5 լ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման

Կիրառման ժամկետները և եղանակները

Լոլիկ, Վարունգ (փակ գրունտ)

Արմատային փտումներ, փափուկ բակտերիալ փտում, բակտերիալ թառամում, բակտերիալ քաղցկեղ,  ցողունի միջուկի նեկրոզ, տերևների անկյունավոր բծավորություն

2-3 լ/հա

Սածիլների ջրում՝ 2-3 իսկական տերևի փուլում:

6-8լ/հա

Մշակաբույսերի ջրում՝ սածիլումից 10-14 օր հետո, կրկնել 2-3 շաբաթ ընդմիջումներով:

Աշնանացան ցորեն և գարի

Արմատային փտումներ, բակտերիոզ

1,5-2լ/տոննա

Սերմերի նախացանքային մշակություն

1,5-2լ/հա

Սրսկում՝ թփակալման փուլում

Խնձորենի, տանձենի

Բակտերիալ այրվածք, մոնիլիոզ, քոս

1-2լ/հա

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ բողբոջների ուռչելու փուլում, անպայման ծաղկման փուլում, պտուղների ձևավորման և հասունացման փուլում

Կարտոֆիլ

Սև ոտիկ, փափուկ բակտերիալ փտում, օղակաձև փտում և այլ բակտերիոզներ, ֆիտոֆտորոզ

0,2-0,5% բանվ.   լ-թ

Սերմերի նախացանքային մշակություն (10լ բանվ. լ-թ/1տ սերմին)

Սև հաղարջ

Ամերիկական ալրացող

0,9լ/հա

Առաջին սրսկումը ծաղկումից հետո, երկրորդը՝ 1 ամիս հետո

Վարդ, ոսկեծաղիկ (քրիզանթեմ), թրաշուշան, ցիկլամեն

Բակտերիոզներ

2-4լ/հա

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում

Պալարների  և արմատների փտում

8-10լ/հա

Արմատների ջրում

Կաղամբ

Բակտերիոզ, սև ոտիկ

5լ/տ

Սերմերի նախացանքային մշակություն (կիսաթաց)

1,2-1,6լ/հա

Սածիլների սրսկում՝ 2-3 իսկական տերևի փուլում

 

 

Ֆիտոլավին

  • Արտադրող: Ֆարմ Բիո Մեդ
  • Առկայությունը: Առկա է