Ազդող նյութերը՝ ջրալույծ երկաթ - 6%, երկաթի խելատացված ֆրակցիա – 100%, երկաթ՝ խելատացված EDDHA օրթո-օրթո իզոմերով – 3,5 %: 

Նշանակությունը՝ բաղկացած է կայուն երկաթից՝ խելատացված EDDHA-ով: 
Համատեղելիությունը՝ չի համատեղվում պղինձ պարունակող պատրաստուկների հետ (բորդոյան խառնուրդ, պղնձարջասպ): 
Փաթեթավորումը` 5 կգ

Մշակաբույսը

Ծախսի նորման

Կիրառման ժամկետը և եղանակը

 

Հացահատիկային մշակաբույսեր

2-3կգ/1000մ2

Կիրառել մշակաբույսերի վեգետացիայի ընթացքում և ըստ անհրաժեշտության

Ցիտրուսայիններ

50-150գ/բույսին

Անտառային ծառատեսակներ

50-150գ/բույսին

Պտղատուներ

50-150գ/բույսին

Կիրառել գարնանը՝ նախքան ծաղկելը և ըստ անհրաժեշտության

Բանջարային մշակաբույսեր

2-3կգ/1000մ2

Կիրառել գարնանը՝ նախքան ծաղկելը

Արդյունաբերական մշակաբույսեր

2-3կգ/1000մ2

Կիրառել մշակաբույսերի վեգետացիայի ընթացքում և ըստ անհրաժեշտության

Արևադարձային

20-50գ/բույսին

Դեկորատիվ մշակաբույսեր

2-4կգ/1000մ2

Կիրառել գարնանը՝ նախքան ծաղկելը և ըստ անհրաժեշտության

Ֆորքուելատ

  • Արտադրող: Արվենսիս
  • Առկայությունը: Առկա է