Ազդող նյութը՝ պրոպարգիտ 570գ/լ:

Նշանակությունը՝ կոնտակտ ազդեցության ակարիցիդ է:
Կիրառվում է պտղատուների, խաղողի վազի, հատապտղատուների վրա՝ տզերի դեմ:
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի չէ հիմնային ռեակցիա ունեցող պեստիցիդների հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորմա,

լ/հա

Մշակման ժամկետը և եղանակը

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավ. քանակը)

Խաղողի վազ

Ոստայնատիզ

1,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝

800-1200լ/հա

50(2)

Խնձորենի

 

 

 

 

Տզեր

1,5-3,0

45(2)

Ազնվամորի

(մայրուտ)

1,5-2,0

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝

600-800լ/հա

 

-(2)

Հաղարջենի (մայրուտ)

1,2-1,6

Տխիլենի

2,2-4,3

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝

800-1200լ/հա

60(2)

Բալենի

0,9-1,2

-(2)

Շաքարի ճակնդեղ

1,0

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝

300-500լ/հա

45(1)

Գի Մայթ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է