Ազդող նյութը՝ աբամեկտին 18գ/լ:

Նշանակությունը՝ ավերմեկտինների խմբի ինսեկտոակարիցիդ է: 
Կիրառվում է պտղատուների, բանջարեղենի, հատապտղատու և ծաղկային մշակաբույսերի վրա՝ տզերի, թրիպսի և ականող վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    լ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

Բաց և պաշտպանված գրունտի ծաղկային բույսեր

Ոստայնատիզ, կալիֆորնիական թրիպս

1-1,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝  7օր ընդմիջումներով

3(3)

Պաշտպանված գրունտի սենյակային բույսեր

Ոստայնատիզ, կալիֆորնիական թրիպս

0,5

3(3)

Լոլիկ

Ոստայնատզեր, ականող ճանճեր

1-1,5

7(3)

Կարտոֆիլ

Խնձոր

Տզեր, թրիպսներ

15(3)

 

Գիամեկտին

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է