Ազդող նյութը՝ տրիբենուրոն-մեթիլ  750 գ/կգ:
Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության ընտրողական հերբիցիդ է: 
Կիրառվում է հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքերում ծլելուց հետո՝ ավելի քան 100 տեսակ մոլախոտերի դեմ, ներառյալ խաչածաղկավորների ընտանիքի առավել տարածված մոլախոտերը: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 500 գ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Չափաքա նակը,

գ/հա

Կիրառման եղանակը և ժամկետները

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավ. քանակը)

Գարնանացան ցորեն

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն  տեսակներ

20-25 գ/հա

Սրսկում մշակաբույսի թփակալման փուլում՝ համատեղ 200 մլ/հա Տրենդ-90-ի հետ

-(1)

Ցորեն 7 գարի գարնանացան և աշնանացան, վարսակ

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն  տեսակներ

Սրսկում մշակաբույսի թփակալման փուլում՝ համատեղ 0,5 կգ ա.ն./հա 2,4-Դ  ամինային աղի հետ:  Աշնանցան ցանքերը սրսկում են գարնանը

Գարնանացան և աշնանացան ցորեն

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն  տեսակներ և միամյա հացազգիներ

15-20 գ/հա

Սրսկում մշակաբույսի թփակալման և մոլախոտերի աճի վաղ փուլում (3-4 տերև): Աշնանցան ցանքերը սրսկում են գարնանը

 

Գրանմուն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է