Ազդող նյութը՝ դիազինոն, 600գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է կաղամբի, հացազգիների, շաքարի ճակնդեղի, խաղողի վազի, պտղատու և հատապտղատու մշակաբույսերի, անտառային ծառատեսակների վրա՝ կրծող և ծծող միջատների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկների մեծ մասի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    լ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

Ցորեն

տզրուկաթրթուր

1.5-1.8

սրսկել ծիլերը

-(1)

Գարի

հացաբույսերի ճանճեր,

լվիճներ

1.5

 

0.5

վեգետացիայի ընթացքում

30(1)

Շաքարի ճակնդեղ

ճակնդեղի           սովորական երկարակնճիթ, վահանակիր, արևելյան շերտավոր երկարակնճիթ բվիկներ,

տերևի լվիճ

1.8-2

 

 

1.5-2

 

 

0.8

20(2)

Առվույտ (սերմնադաշտ)

Երկարակնճիթներ  լվիճներ, բվիկներ, մարգագետնային թիթեռնիկ,  հաստ-տոտիկներ

2-2.5

20(2)

Կաղամբ

ճերմակաթիթեռ, բվիկներ

1

վեգետացիայի ընթացքում

30(1)

խնձորենի

խնձորենու ծաղկակեր

1

սրսկել վաղ գար-նանը,ծախսը`500-600լ/հա

1

Ցորենի դատարկ պահեստներ, վերամշակող ձեռնարկութ. սարքավորումներ

կոմպլեքս վնասատուներ

0.5մլ/մ3

ծախսը`  մինչև  50 մլ/մ3,  ցորենի         պահեստավորումը  միայն 2օր հետո

 

0.5մլ/մ3

Հատիկի վերամշակման ձեռնարկութ-յունների տարածքներ և ամբարներ

կոմպլեքս վնասատուներ

1 մլ/մ2

ծախսը` մինչև 200մլ/մ2

1 մլ/մ2

 

 

Գիազինոն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է