Ազդող նյութը՝ դիազինոն, 100գ/կգ: 

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է հողաբնակ վնասատուների դեմ պայքարի համար: 
Փաթեթավորումը` 10 կգ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (կգ/հա)

Մշակման ժամկետը, առանձնա-հատկությունները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն

Հացահատիկի գնայուկ բզեզ

25

Հող մտցնել սերմերի հետ

-(1)

Գարի

Լարաթրթուրներ

70

Շաքարի ճակնդեղ

Հողաբնակ բվիկներ

40-50

Մտցնել հողի մակերեսային շերտ

Եգիպտացորեն

Լարաթրթուրներ

25

Հող մտցնել սերմերի հետ

Առվույտ (սերմնադաշտ)

Երկարակնճիթներ, մլուկներ, գալամլուկներ

40-50

Ցրել հողի մակերեսին վերաճի շրջանում

-(1)

Սոխ

Սոխի ճանճ

25

Հող մտցնել տնկման կամ սնուցման հետ: Արգելվում է կանաչ սոխի մշակումը

Կաղամբ

Կաղամբի ճանճ

20

Մտցնել հողի մակերեսային շերտ զանգվածային ձվադրման շրջանում

30(1)

Գիազինոն Ջի հողային

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է