Ազդող նյութը`  Էտամետսուլֆուրոն-մեթիլ 750 գ/կգ, ԹՓ

Ազդեցության լայն շրջանակով հերբիցիդ է՝ նախատեսված շաղգամի դաշտերում երկշաքիլ մոլախոտերի դեմ պայքարի համար, ներառյալ հիմնական խաչածաղկավորները: Ոչնչացնում է մի շարք դժվար վերահսկելի մոլախոտեր Контролирует такие трудноискоренимые в посевах рапса сорняки, как горчица полевая,  ярутка полевая,  гулявник лекарственный,  пастушья сумка и др.

Վտանգավորության դասը: 3

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Չափաքա- նակը,

լ/հա, կգ/հա

Կիրառման եղանակը և ժամկետները

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավելագույն քանակությունը)

 

Շաղգամ (աշնանացան և գարնանացան)

Միամյա (այդ թվում խաչածաղկավորների ընտանիքի տեսակներ) և որոշ բազմամյա երկշաքիլ մոլախոտեր

20

Ցանքերի սրսկում

(համատեղ 200 մլ/հա Տրենդ- 90 հետ) երկշաքիլ մոլախոտերի աճի վաղ փուլերում:

Մշակաբույսի զարգացման օպտիմալ փուլերն են. սաղմնայինից մինչև ծաղկաբողբոջների ձևավորումը

60(1)

Հելիանտ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է