Ազդող նյութը՝ ֆենոկսապրոպ-Պ-էթիլ 69գ/լ + մեֆենպիրդիէթիլ 75գ/լ (անտիդոտ):

Նշանակությունը՝ բարձր ընտրողականությամբ հետծլային հերբիցիդ է: 
Կիրառվում է գարու և ցորենի դաշտերում՝ միամյա, հացազգի մոլախոտերի դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ:  
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, առանձնա-հատկությունները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն աշնանացան և գարնանացան

Միամյա հացազգիներ

0,8-1,0

Սրսկում մշակաբույսի վեգետացիայի ընթացքում

-(1)

Գարի գարնանացան

 

Իդեալ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է