Ազդող նյութը՝ լյամդա-ցիհալոտրին 50գ/լ:

Նշանակությունը՝ սինթետիկ պիրետրոիդների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է կոլորադյան բզեզի, վնասակար կրիայիկների, լվիճների, թրիպսի, երկարակնճիթի, սղոցողների, խաղողի ողկուզակերի, պտղակերի և այլ վնասատուների դեմ՝ կարտոֆիլի, գարու, շաքարի ճակնդեղի, խաղողի վազի, պտղատու և հատապտղատու մշակաբույսերի, անտառային ծառատեսակների  վրա: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկների մեծ մասի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ, 200 մլ, 100 մլ, 50 մլ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    լ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

Ցորեն

Գարի

Բզեզներ, թրիպսներ, լվիկներ, լվիճներ, տզրուկաթրթուռ, ճպուռներ, սղոցողներ

0.15-0.2

վեգետացիայի ընթացքում

20(1)

Եգիպտա-ցորեն

Եգիպտացորենի թիթեռ

0.2

30(1)

Ոլոռ

Լվիճներ, թրիպսներ, երկարակնճիթներ

0.1-0.125

 

Խնձորենի

Պտղակեր, տերևոլոր, տիզ

0.4

20(2)

Բալենի, մորենի (մայրուտներ)

Ոստայնատիզ, լվիճներ, տերևոլոր

0.5

-(2)

Ազնվամորի (մայրուտներ )

Ոստայնատիզ, լվիճներ, տերևոլոր

0.4

վեգետացիայի ընթացքում

-(2)

Կարտոֆիլ, կաղամբ,

լոլիկ

Կոլորադյան բզեզ

կաղամբի ցեց, կաղամբի բվիկ, կոլորադյան բզեզ

0.1

30(1)

Խաղող

Տերևոլոր, տիզ, ողկուզակեր

0.32-0.46

30(2)

Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն

Մորեխներ

0.1-0.15

30(1)

Փշատերև ծառատեսակ

Բնափայտի և տեխնիկական վնասատուներ

2.5-5 մլ/մ2

Փայտի մակերեսի մշակում քիմիկատով

-(1)

Ցորենի դատարկ

   պահեստներ, վերամշակող ձեռնարկութ. Սարքավորումներ

Ամբարային վնասատուներ

0.8 մլ/մ2

Ծախսը մինչև 50 մլ/մ2:     Պա-հեստավորումը ոչ շուտ քան 3 օրից

 

Կարատ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է