Ազդող նյութը՝ ազոքսիստրոբին 250գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ստրոբիլուրինների խմբին պատկանող, բարձրարդյունավետ սնկասպան է:  
Կիրառվում է բաց և փակ գրունտի բանջարանոցային մշակաբույսերի, խաղողի վազի վրա՝ լայն սպեկտրի 
հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ստուգել համատեղելիությունը: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Լոլիկ

Ֆիտոֆտորոզ, ալրացող, ալտերնարիոզ

0,4-0,6

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 300-500լ/հա

5(2)

 

 Լոլիկ (փակ գրունտի)

0,4-0,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 600-1000լ/հա

Վարունգ

Ալրացող, կեղծ ալրացող

0,4-0,6

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական

հեղուկը՝ 400-600լ/հա

3(2)

 

Վարունգ (փակ

գրունտի)

0,4-0,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական

հեղուկը՝ 600-1000լ/հա

Խաղողի վազ

Միլդիու, օիդիում

0,6-0,8

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական

հեղուկը՝ 800-1200լ/հա

25(2)

 

 

Կվադրո

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է