Ազդող նյութը՝ բացիլուս տուրինգենզիս կուրստակի, ԿԱ-3000 ԱՄ/մգ, սպորների տիտրը ոչ պակաս քան 60 միլիարդ սպոր/գ:

Նշանակությունը՝ կենսաբանական ինսեկտիցիդ է: 
Կիրառվում է անտառային ծառատեսակների, պտղատուների, թփերի, խաղողի վազի և բանջարեղենի վրա՝ թեփուկաթևավորների կարգի վնասատուների դեմ:  
Համատեղելիությունը՝ բաքային խառնուրդներում օգտագործելուց առաջ պետք է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 20 կգ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման

Սրսկման եղանակը և առանձնահատկությունները

Անտառային ծառատեսակներ (լայնատերև և փշատերև)

Մետաքսագործներ, տերևոլորներ, երկրաչափեր, ոսկետուտ, սոճու բվիկ

 

0,8-1,2կգ/հա

 

 

 

 

1-2 սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝  5-10 ընդմիջումներով: Սրսկումների առավելագույն քանակությունը՝ 2-4:

Բանջարեղեն

Կաղամբի և շաղգամի ճերմակաթիթեռ, կաղամբի ցեց, հրաթիթեռ, մարգագետնային բվիկ, բամբակենու բվիկ

 

0,5-1կգ/հա

Պտղատուներ

Խնձորենու և պտղային ցեցեր, ամերիկյան սպիտակ թիթեռ, խնձորենու պտղակեր

1-3կգ/հա

Հատապտուղներ

Տերևոլորներ, կոկռոշենու հրաթիթեռ, կոկռոշենու սղոցող, երկրաչափեր

1-1,5կգ/հա

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր

2-3կգ/հա

 

 

Լեպիդոցիդ

  • Արտադրող: Սիբբիոֆարմ
  • Առկայությունը: Առկա է