Ազդող նյութը՝ մետրիբուզին 700գ/կգ:

Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության, ընտրողական հերբիցիդ է: 
Կիրառվում է կարտոֆիլի և լոլիկի վրա՝ միամյա հացազգի և երկշաքիլավոր մոլախոտերի դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 կգ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (կգ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Լոլիկ

 

Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր

1,1-1,4

Հողի մակերեսի սրսկում՝ մինչև սածիլումը, այնուհետև սածիլումից 15-20 օր հետո

-(2)

 

Կարտոֆիլ

Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր

0,7-1,4

Սրսկում ցանքից հետո՝ մինչև կարտոֆիլի ծլելը

-(1)

0,5-1+0,3

Սրսկում մինչև բույսի 5 սմ բարձրանալը

Առվույտ 2-րդ տարվա (սերմադաշտեր)

Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր

1,4

Սրսկում վաղ գարնանը՝ մինչև առվույտի վերաճը

-(1)

1,1

Սրսկում մինչև բույսի 10-15 սմ բարձրանալը

Եթերայուղային վարդ

Միամյա երկշաքիլ և հացազգի մոլախոտեր

2,1

Սրսկում գարնանը՝ մինչև

վեգետացիայի սկիզբը

-(1)

 

Մետկոր

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է