Ազդող նյութը՝ բրոմպրոպիլատ 250գ/լ:

Նշանակությունը՝ կոնտակտ ազդեցության տզասպան է: 
Կիրառվում է պտղատուների, խաղողի վազի, բանջարեղենի, հատապտղատու և ծաղկային մշակաբույսերի վրա՝ տզերի դեմ: Ազդում է տզերի զարգացման բոլոր փուլերի վրա: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Խաղողի վազ

Այգու ոստայնատիզ,

թաղիքատիզ

1,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 800-1200լ/հա

45(1)

 

Խնձորենի

Տզեր

2

Վարդենի

1,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

3(2)

 

Վարդենի (փակ

գրունտի)

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  600-800լ/հա

 

Նեորոն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է