Ազդող նյութը՝ խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ, 40գ/լ: 

Նշանակութհունը՝ ընտրողական, ներբուսային ազդեցության, բարձր արդյունավետության հերբիցիդ է:  
Կիրառվում է կարտոֆիլի, արևածաղկի, շաքարի, կերի և սեղանի ճակնդեղի և բանջար-բոստանային մշակաբույսերի ցանքերում միամյա և բազմամյա հացազգի մոլախոտերի դեմ պայքարում: 
Համատեղելիությունը՝ Այլ պատրաստուկների հետ համատեղ օգտագործելուց առաջ անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, առանձնա-

հատկությունները

Սպաս. ժամկետը

(մշակ. թիվը)

Շաքարի և սեղանի ճակնդեղ, կարտոֆել, սոխ, գազար, սպիտակագլուխ կաղամբ, լոլիկ, արևածաղիկ

Միամյա հացազգի մոլախոտեր

0,75-1,0

Սրսկում մշակաբույսերի 2-4 տերևի փուլում՝ անկախ մշակաբույսի աճման փուլից

 

45(1)

Բազմամյա հացազգի մոլախոտեր

1-1,5

Ցանքերի սրսկում մոլախոտերի 10-15սմ բարձրության փուլում՝ անկախ մշակաբույսի աճման փուլից

 

Պանտեռա

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է