Ազդող նյութը: Պենոկսուլամ, 25 գ/լ, ՅԴ

Մշակաբույսերի համար անվնաս, ընտրողական ազդեցության հերբիցիդ է՝ նախատեսված բրնձի դաշտերում բոլոր տեսակի մոլախոտերի դեմ պայքարի համար: Ունի բարձր արդյունավետություն կորեկի դեմ:

Վտանգավորության դասը: 3

 

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Չափաքա նակը,

լ/հա, կգ/հա

Կիրառման եղանակը և ժամկետները

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավելագույն քանակությունը)

 

Բրինձ

Միամյա հացազգիների  (կորեկանմաններ), եղեգ, ճահճային լայնատերև մոլախոտեր և այլն

1-1,6

Սրսկում մշակաբույսի թփակալման փուլի վերջում և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլում (2–4 տերև)

60(1)

 

Գերբիոն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է