Ազդող նյութը՝ էմամեկտին բենզոատ 50գ/կգ: 

Նշանակությունը՝ ավերմեկտինների խմբի, տրանսլամինար ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է պտղատուների, բանջարեղենի, խաղողի վազի, կաղամբի վրա՝ թեփուկաթևավորների կարգի վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ուժեղ հիմնային ռեակցիա ունեցող պատրաստուկների և հեղուկ հանքային պարարտանյութերի: 
Փաթեթավորումը` 1 կգ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Չափաքա նակը,

կգ/հա

Կիրառման եղանակը և ժամկետները

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավել. քանակությունը)

 

Խաղողի վազ

Ողկուզակեր

0,3-0,4

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: բանվորական հեղուկի ծախսը — 600–1000 լ/հա

7(1)

Սպիտակա գլուխ կաղամբ

Կաղամբի ցեց, կաղամբի բվիկ, կաղամբի և շաղգամի սպիտակաթիթեռ

0,2-0,3

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: բանվորական հեղուկի ծախսը  200–300 լ/հա

7(2)

Լոլիկ (բաց գրունտի)

Բամբակենու բվիկ, լոլիկի ցեց

0,3-0,4

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: բանվորական հեղուկի ծախսը  — 200–400 լ/հա

5(2)

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր

0,4-0,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: բանվորական հեղուկի ծախսը  — 800–1500 լ/հա

10(3)

Պռոբեն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է