Ազդող նյութը՝ քլորանտրանիլիպրոլ 200գ/լ:

Նշանակությունը՝ անտրանիլդիամիդների խմբի, տրանսլամինար ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է թեփուկաթևավորների (պտղակեր, ցեց, ողկուզակեր) և կարծրաթևերի (կոլորադյան բզեզ) կարգերի  մի շարք վնասատուների դեմ: Ազդում է միջատների զարգացման բոլոր փուլերի վրա: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է ինսեկտիցիդների և ֆունգիցիդների մեծ մասի հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում խորհուրդ է տրվում ստուգել համատեղելիությունը: 
Փաթեթավորումը` 200 մլ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, առանձնա-հատկությունները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Խաղողի վազ

Ողկուզակեր

0,15-0,25

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 600-1200լ/հա

21(2)

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

0,04-0,05

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 200-400լ/հա

21(1)

Լոլիկ (բաց դաշտի)

Բամբակենու բվիկ

0,15-0,2

21(1)

Կոլորադյան բզեզ

0,04-0,06

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր, տերևոլորներ

0,15-0,3

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկը՝ 1000-1500լ/հա

21(2)

Պռոլոգեն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է