Ազդող նյութը՝ պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ  607գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության սնկասպան է՝ օժտված պաշտպանիչ և աճը խթանող հատկությամբ: 
Կիրառվում է բանջարանոցային մշակաբույսերի վրա՝ արմատային փտախտների և պերոնոսպորոզի հարուցիչների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է  ֆունգիցիդների և ինսեկտիցիդների մեծ մասի հետ, բացի ուժեղ հիմնային ռեակցիա ունեցողների, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը որոշակի պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    լ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

 

 

 

Բանջարային մշակաբույսեր (փակ գրունտի)

 

 

 

Կեղծ ալրացող (Պերոնոսպորոզ)

2-3

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում՝ 0,2% աշխ. լուծույթով, բանվորական հեղուկի ծախսը 600-1000լ/հա

3(2)

Արմատային փտախտներ

-

Ցանքից հետո, ջրում 0,15%

աշխ.լուծույթով՝ 4լ/մ2

-(1)

Արմատային փտախտներ

Պերոնոսպորոզ

-

Սածիլների ջրում 0,15%

աշխ.լուծույթով, 300մլ/ սածիլ

 

 

 

Պրոպելլանտ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է