Ազդող նյութը՝ պրոպիկոնազոլ 250 գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ներբուսային ազդեցության սնկասպան է: 
Կիրառվում է հացահատիկային և կերային մշակաբույսերի, հատապտղատուների վրա՝ ժանգի, իսկական ալրացողի և այլ հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է  ֆունգիցիդների և ինսեկտիցիդների մեծ մասի հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը որոշակի պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման,

լ/հա

Մշակման ժամկետը, առանձնա-

հատկությունները

Սպաս. ժամկետը

(մշակ. թիվը)

Ցորեն աշնանացան և գարնանացան

Ալրացող, ժանգեր (գորշ, ցողունային, դեղին),

հելմինտոսպորիոզային բծավորություն, սեպտորիոզ

0,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝  200-400լ/հա

30(2)

Գարի աշնանացան և գարնանացան

Ցանցավոր բծավորություն, ալրացող, ժանգեր

30(1)

Վարսակ

Կարմրագորշ բծավորություն, թագանման ժանգ

0,5

Աշորա աշնանացան

ժանգեր (գորշ, ցողունային), սեպտորիոզ, ալրացող, ռինխոսպորիոզ

Հաղարջենի

Ամերիկյան ալրացող, անտրակնոզ, սեպտորիոզ

1,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը՝  600-800լ/հա

-(1)

 

 

 

Պուրազոլ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է