Ազդող նյութը՝ ռիմսուլֆուրոն 250գ/կգ:

Նշանակությունը՝ սուլֆոնիլմիզաթթուների խմբի ներբուսային ազդեցության հերբիցիդ է: 
Կիրառվում է մշակաբույսերի հետծլային փուլում՝ եգիպտացորենի դաշտերում միամյա և բազմամյա հացազգի և որոշ լայնատերև մոլախոտերի դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ֆոսֆորօրգանական միացությունների, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 100 գ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (կգ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. առավ. քանակը)

Կարտոֆիլ

Բազմամյա` սեզ, որոշ միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր

0.05

Սրսկում բուկլիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում` 1-4 տերևի փուլում

60(1)

Կարտոֆիլ

Բազմամյա` սեզ, որոշ միամյա հացազգի և որոշ երկշաքիլ մոլախոտեր

0.03+0.02

Սրսկում բուկլիցից հետո, միամյա մոլախոտերի աճի 1-ին ալիքից հետոև կրկնել դրանց աճի 2-րդ ալիքի ժամանակ, սեզի բարձրությունը 10- 15 սմ է

60(2)

Եգիպտացորեն

 

 

 

 

Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր

0.04

Սրսկում 2-6 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում

60(1)

Հացազգի և երկշաքիլ միամյա մոլախոտեր

0.05

Սրսկում 2-6 տերևի փուլում, երբ հա- ցազգի մոլախոտե- րի բարձրությունը 10-15 սմ է

60(2)

Լոլիկ

 

Միամյա և բազմամյա հացազգի և երկշաքիլ մոլախոտեր

0.05

Սրսկում 3 տերևի փուլում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում

15(1)

Լոլիկ` սածիլներ

 

 

Սրսկում սածիլները տնկելուց հետո 15 օրվա ընթացքում և մոլախոտերի աճի վաղ շրջանում

15(2)

Ռեյնի

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է