Ազդող նյութը՝ բրոդիֆակում 0,25%:

Նշանակությունը՝ մկնասպան պատրաստուկ է՝ նախատեսված գրավչանյութեր պատրաստելու համար: 
Կիրառվում է մշակաբույսերի դաշտերում, պահեստներում, ցորենի վերամշակման կետերում՝ առնետների, մկների և այլ կրծողների դեմ: 
Փաթեթավորումը` 1 կգ, 25 կգ

Մշակաբույս, մշակվող տարածք

Վնասակար օրգանիզմ

Չափաքա նակը,

լ/հա, կգ/հա

Կիրառման եղանակը և ժամկետները

Բոլոր մշակաբույսերը, ներառյալ աշնանացան հացազգիներ, բազմամյա խոտաբույսեր, պտղատու ծառեր

Դաշտամկներ

 

80գ/4կգ գրավչանյութին

կամ 20գ/1կգ գրավչանյութին

Գրավչանյութը տեղադրել բների կամ այլ թաքստոցներում՝ հատուկ գտալներով, երբ բների խտությունը հասնում է 10-20 մինչև 600 բուն/հա: 1 սեզոնի ընթացքում տրվում է  ոչ ավել քան 2 անգամ՝ 16 օր ընդմիջումներով

 

Պահեստներ բնակելի շինություններ, փակ գրունտ, վերամշակող հիմնարկներ

Մոխրագույն և սև առնետներ, տնային մկներ

 

20գ/1կգ գրավչանյութին,       10-20 գ/1 բնում,

30-50 գ/ գրավող արկղերում կամ խողովակներում՝ 3-5մ հեռավորությամբ

Գրավչանյութը տեղադրել կրծողների ի հայտ գալուց՝ ոչ պակաս քան տեղակայման 4 կետ/100մ2 խտության դեպքում, ավելացնել ուտելուն համարժեք՝ 2 շաբաթվա ընթացքում

Ռոդիֆակում Ս

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է