Ազդող նյութը՝ դիֆենոկոնազոլ 250գ/լ: 

Նշանակությունը՝ տրիազոլների խմբին պատկանող, ներբուսային ազդեցության սնկասպան է:  
Կիրառվում է պտղատուների քոսի, ինչպես նաև խաղողի և բանջարանոցային մշակաբույսերի հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է  ֆունգիցիդների և ինսեկտիցիդների մեծ մասի հետ, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը որոշակի պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    լ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

 Խնձորենի

 

Քոս, իսկական ալրացող

0.2

Վեգետացիայի ընթացքում, 1-ինը կանխարգելիչ՝մինչև ծաղկելը, այնուհետև 7-10 օր ընդմիջումներով, 800-1000լ/հա:

20(4)

Տանձենի

 

Քոս

0.2

14(3-4)

Ծիրանենի

 

Ծակոտկեն բծավորություն

0.2

20(2)

Դեղձենի

 

Գանգրոտություն, ծակոտկեն բծավորություն

0.2

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 800-1000լ/հա

20(2)

Սալորենի, բալենի, կեռասենի

 

Ծակոտկեն բծավորություն

0.2

20(2)

Ճակնդեղ

 

Ալրացող, ցերկոսպորոզ

0.4

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում,300-500լ/հա

20(2)

 

 

Ռոկս

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է