Ազդող նյութը՝ կրեզոքսիմ-մեթիլ 500գ/կգ: 

Նշանակությունը՝ ստրոբիլուրինների խմբի բարձրարդյունավետ սնկասպան է:  
Կիրառվում է բաց և փակ գրունտի բանջարեղենի, պտղատուների, խաղողի վազի, դեկորատիվ մշակաբույսերի վրա՝ լայն սպեկտրի հիվանդությունների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ստուգել համատեղելիությունը: 
Փաթեթավորումը` 200 գ 

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմ

Ծախսի նորման,    կգ/հա

Մշակման  ժամկետները և եղանակները

Սպասման ժամկետը (մշակ. քանակը)

Տանձենի, խնձորենի

Քոս, ալրացող

0,14

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 800-

1200լ/հա: Պատրաստուկով մշակելուց առաջ և հետո պետք է կիրառել ազդեցության բնույթով

ստրոբիլուրիններից տարբերվող սնկասպան: Կիրառվում է այլ սնկասպանների համակարգում:

35(3)

Ալտերնարիոզ, տերևների բծավորություն

0,2

Պտղային փտում

0,26

35(1)

Խաղողի վազ

Օիդիում, միլդիու

0,15-0,2

10(3)

Լոլիկ

Ալրացող, ֆիտոֆտորոզ

0,2-0,3

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, դաշտում՝ 300-500լ/հա, փակ գրունտում՝ 600-1000լ/հա: Պատրաստուկը կիրառվում է այլ սնկասպանների համակարգում:

10(2)

Լոլիկ՝ փակ գրունտի

5(2)

Վարունգ

Ալրացող, պերոնոսպորոզ

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 400-600լ/հա: Կիրառվում է այլ սնկասպանների համակարգում: Հաջորդ  տարում տվյալ տարածքում անհրաժեշտ է մշակաբույսի փոփոխություն:

10(2)

Վարունգ՝ փակ գրունտի

0,2

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 600-1000լ/հա: Պատրաստուկը կիրառվում է այլ սնկասպանների համակարգում: Հաջորդ տարում տվյալ տարածքում անհրաժեշտ է մշակաբույսի փոփոխություն:

2(2)

Ծաղիկներ (վարդ, քրիզանթեմ)

Ալրացող, ժանգ

0,4

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, 300-500լ/հա: Պատրաստուկով մշակելուց առաջ և հետո պետք է կիրառել ազդեցության բնույթով տարբերվող սնկասպան:

-(2)

Սկաբ Ստոպ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է