Ազդող նյութերը՝ քլորպիրիֆոս 500գ/լ + ցիպերմետրին 50գ/լ: 

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների և պիրետրոիդների խմբի միջատասպան է: 
Կիրառվում է պտղատուների, կարտոֆիլի, շաքարի ճակնդեղի վրա՝ պտղակերների, լվիճների, ցեցի, վահանակրերի, ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթի, կոլորադյան բզեզի և այլ վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ անհամատեղելի է պղինձ պարունակող պատրաստուկների հետ: 
Փաթեթավորումը` 1 լ, 250 մլ, 200 մլ, 100 մլ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր, տերևոլորներ, ցեց,

վահանակրեր, տզեր

1,5

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

40(2)

Դեղձենի

Կեղծ վահանակիր,

արևելյան պտղակեր

1,5-2,0

40(1)

Խաղողի վազ

Խաղողի ողկուզակեր

0,8-1,2

Շաքարի ճակնդեղ

Երկարակնճիթ բզեզ,

Բվիկներ

տերևի լվիճներ

մարգագետնային թիթեռ

1,0-1,5

1,5

0,8

1,0-1,5

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական

հեղուկի ծախսը  300-500լ/հա

30(2)

 

Կարտոֆիլ

Կոլորադյան բզեզ

0,5

Բանջարային մշակաբույսեր

Լվիճներ, տզեր, ցեցեր, տերևոլորներ

1,0-1,5

Առվույտ

Առվույտի երկարակնճիթ

0,5

25(1)

Արոտավայրեր, վայրի բուսականություն

Մորեխներ

0,5

Սրսկում թրթուրների զարգացման փուլում՝ 400-600լ/հա: Մշակված տարածքներից սնկերի և բույսերի հավաք չի թույլատրվում:

20(1)

 

 

 

Շանս Պլյուս

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է