Պատրաստուկային ձևը`        թրջվող փոշի

Ազդող նյութը`                              բուպրոֆեզին  250գ/կգ

Քիմիական խումբը`                   ինսեկտիցիդ

Վտանգավորության կարգը` 3
 

 

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը (վնասատուի, հիվանդության կամ մոլախոտի անվանումը)

Բույսերի պաշտպանության միջոցի ծախսի նորման

Մշակման ժամկետը

 

Մշակման եղանակը (սրսկում, փոշոտում և այլն)

Մշակումների քանակը

Սպասման ժամկետը

1

2

3

4

5

6

7

Փակ գրունտի

վարուգ, լոլիկ

Ջերմատնային սպիտակաթևիկ

0,5 – 0,7

Վնասատու-ների

հանդես գալու

ժամանակ

 

 

Սրսկում

1

3

Խնձորենի

Կալիֆորնիան վահանակիր

2,0-2,4

Վեգետա-ցիայի

ընթացքում

2

20

Ստրիպ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է