Նշանակությունը՝ սինթետիկ պիրետրոիդների խմբի, կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է:

Ազդող նյութը՝ բիֆենտրին 100գ/լ:

Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է միջատասպան և սնկասպան պատրաստուկների մեծ մասի հետ:

Անվտանգության կանոնները՝ պատրաստուկի հետաշխատանքները պետք է իրականացվեն մասնագետի հսկողությամբ և անհատական պաշտպանիչ միջոցների օգտագործմամբ: Արգելվում է պատրաստուկի տեղափոխումը այլ մթերքների հետ:

Թափված պեստիցիդների վնասազերծման եղանակները՝ թափվելու դեպքում պատրաստուկն անհրաժեշտ է ծածկել ավազով կամ փայտի թեփով, ապա հավաքել և տեղափոխել համապատասխան վնասազերծման վայր:

Դատարկ տարաների վնասազերծման եղանակները՝ դատարկ տարաների ոչնչացումից առաջ անհրաժեշտ է դրանք 3 անգամ ողողել մաքուր ջրով, ապա տեղափոխել համապատասխան վնասազերծման վայր:

Առաջին օգնություն՝ թունավորման ախտանիշներից են` քրտնարտադրություն, կրծքավանդակի ցավեր, ընդհանուր թուլություն, գլխապտույտ և գլխացավ: Թունավորման նշանների դեպքում անձին դուրս բերել աղտոտված տարածքից, հանել աղտոտված հագուստը, մեծ քանակությամբ հեղուկ տալ, արհեստական փսխում առաջացնել: Մաշկի վրա ընկնելու դեպքում լվանալ հոսող ջրի տակ:    

Մշակվող օբյեկտը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման

 լ/հա

Մշակման եղանակները և ժամկետը

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավել. քանակ.)

Աշնանացան ցորեն

Հացահատիկի գնայուկ բզեզ

0,3

Գարնանը ծլերի սրսկում

 

-(1)

Ցորեն

Վնասակար կրիայիկ, մլուկներ, տզրուկաթրթուռ,  լվիճներ, ցիկադներ, թրիփսներ

0,1

Սրսկում վեգետացիայի

Ընփացքում: Սրսկումները կատարել 15-25°C-ի պայմաններում, քանի որ բարձր ջերմաստիճանում քայքայվում է

20(1)

Խաղող

Խաղողի ողկուզակեր, տզեր

0,24-0,36

 

30(2)

Խնձորենի

Խնձորենու պտղակեր,

տերևոլորներ, տզեր,

վահանակրեր

0,4-0,6

Փակ գրունտի լոլիկ և

վարունգ

Ջերմատնային սպիտակթևիկ

1,2-2,4

3(1)

Ոստայնատիզ

0,6-1,2

Լվիճներ

0,4-0,8

Շաքարի ճակնդեղ

Մարգագետնային թիթեռնիկ

0,07-0,1

20(1)

Փակ գրունտի վարդ

Ոստայնատիզ

1,2-1,5

3(2)

Լվիճներ

1,5

 

Տալաստար

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է