Ազդող նյութը՝ տեբուֆենպիրադ, 200գ/կգ:

Նշանակությունը՝ պիրազոլների խմբի կոնտակտ և ներբուսային ազդեցության ինսեկտոակարիցիդ է: 
Կիրառվում է խնձորենու և խաղողի վազի վրա՝ հիմնական վնասակար տզերի դեմ:
Համատեղելիությունը՝ այլ պատրաստուկների հետ համատեղ կիրառելուց առաջ խորհուրդ է տրվում ստուգել համատեղելիությունը: 
Փաթեթավորումը` 1 կգ

Մշակաբույսը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման,

կգ/հա

Կիրառման եղանակը

և ժամկետները

Սպասման ժամկետը (մշակումների առավել. քանակը)

Խաղողի վազ

Սովորական ոստայնատիզ

0,25-0,38

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում: բանվորական հեղուկի ծախսը  — 800–1200 լ/հա: Առաջին սրսկումը կատարել գարնանը՝ 70-80% նիմֆաների ի հայտ գալուց, երկրորդ սրսկումը ամռանը՝ վնասատուների 2-րդ սերնդի ի հայտ գալուց

20(2)

Խաղողի թաղիքատիզ, ցիկադներ

0,38-0,5

Խնձորենի

Պտղատուների կարմիր տիզ, ցիկադներ

0,38-0,5

20(2)

 

Տիադ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է