Ազդող նյութը՝ տիֆենսուլֆուրոն-մեթիլ 750գ/կգ:

Նշանակությունը՝ ցածր ծախսի նորմայով, ներբուսային ազդեցության հերբիցիդ է: 
Նախատեսված է մշակաբույսերի ծլելուց հետո մոլախոտերի դեմ պայքարի համար: Կիրառվում է հացահատիկային մշակաբույսերի, եգիպտացորենի, կտավատի ցանքերում՝ երկշաքիլ մոլախոտերի դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ֆոսֆորօրգանական միացությունների, սակայն յուրաքանչյուր դեպքում անհրաժեշտ է ստուգել համատեղելիությունը տվյալ պատրաստուկի հետ: 
Փաթեթավորումը` 100 գ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (գ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. առավ. քանակը)

Գարնանացան ցորեն, գարի

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ

15-20

 

Սրսկում մշակաբույսի 2-3 տերևի և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլերում

-(1)

10-15

 

Սրսկում մշակաբույսի 2-3 տերևի և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլերում՝ համատեղելով 200մլ/հա Տրենդ 90-ի հետ

Աշնանացան ցորեն

20-25

 

Սրսկում գարնանը՝ մշակաբույսերի թփակալման փուլում

15-20

Սրսկում գարնանը՝ մշակաբույսերի թփակալման փուլում, համատեղելով 200մլ/հա Տրենդ 90-ի հետ

Եգիպտացորեն

 

 

 

 

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ

15

 

Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլերում

-(1)

 

10

Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլերում՝ համատեղելով 200մլ/հա Տրենդ 90-ի հետ

 

Միամյա երկշաքիլ, այդ թվում 2,4 Դ-ի և տրիազինների նկատմամբ դիմացկուն տեսակներ

10

Սրսկում մշակաբույսի 3-5 տերևի և մոլախոտերի զարգացման վաղ փուլերում՝ համատեղելով 200մլ/հա Տրենդ 90-ի և 30-40 գ/հա Տիտուսի հետ

 

Կտավատ

 

 

Միամյա երկշաքիլ մոլախոտեր

10-20

Ցանքերի սրսկում մշակաբույսի «կոնի» փուլում

 

Տիֆերոն

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է