Ազդող նյութը՝ ֆոզալոն, 350գ/լ:

Նշանակությունը՝ ֆոսֆորօրգանական միացությունների խմբի, կոնտակտ-աղիքային ազդեցության միջատասպան է: 
Կիրառվում է պտղատուների, խաղողի վազի, կարտոֆիլի, շաքարի ճակնդեղի և այլ մշակաբույսերի վրա՝ պտղակերների, ողկուզակերի, լվիճների, ցեցի, վահանակրերի, մորեխների և այլ վնասատուների դեմ: 
Համատեղելիությունը՝ համատեղելի է շատ պեստիցիդների հետ, բացառությամբ ուժեղ հիմնային ռեակցիա ունեցող պատրաստուկների: 
Փաթեթավորումը` 1 լ

Մշակաբույսի անվանումը

Վնասակար օրգանիզմը

Ծախսի նորման (լ/հա)

Մշակման ժամկետը, եղանակները

Սպասմ. ժամ. (մշակ. քանակը)

Ցորեն, գարի

Տզրուկաթրթուր, լվիճներ, մարգագետնային թիթեռ

հացաբույսերի ճանճ

1,5-2

 

Սրսկում վեգետացիայի ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  200-400լ/հա

30(2)

 

Խնձորենի, տանձենի,

Պտղակեր, տերևոլորներ, լվիճներ

 

2-4

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

30(2)

Ծիրանենի, դեղձենի

Պտղակեր, տերևոլորներ, լվիճներ

 

 

1,6-2,4

Սրսկում վեգետացիայի

ընթացքում, բանվորական հեղուկի ծախսը  800-1200լ/հա

45(1-2)

Զոլոգ

  • Արտադրող:
  • Առկայությունը: Առկա է