Աշնանային առաջարկ (Հողի պարարտացում)

Շարային, տեխնիկական և հացահատիկային մշակաբույսերի դաշտերում և խաղողի այգիներում աշնանն իրականացվող կարևորագույն միջոցառումներից է ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով հողի հարստացումը: 

Նպատակահարմար է կալիումական աղի ամբողջ չափաբաժինը հող մտցնել աշնանը` հիմնական վարի տակ: Այդ դեպքում պարարտանյութի մեջ գտնվող քլորն աշնանային և գարնանային անձրևների հետևանքով լվացվում է և բացասական ազդեցություն չի թողնում քլորի նկատմամբ զգայուն մշակաբույսերի վրա:Շարային, տեխնիկական և հացահատիկային մշակաբույսերի դաշտերում և խաղողի այգիներում աշնանն իրականացվող կարևորագույն միջոցառումներից է ֆոսֆորական և կալիումական պարարտանյութերով հողի հարստացումը: Նպատակահարմար է կալիումական աղի ամբողջ չափաբաժինը հող մտցնել: